Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Gmina Dobra rozpoczęła prace nad dokumentami planistycznymi

25 maja 2017 r., podczas sesji, Radni Gminy Dobra zdecydowali o zainicjowaniu prac nad zmianą SUiKZP, do którego wprowadzona zostanie nowa trasa linii 220 kV Krajnik - Glinki - jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych na obszarze aglomeracji szczecińskiej. Decyzja radnych była jednogłośna,

INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pinggao Gropup Co., Ltd.