Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Kolejne spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Dobra

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Dobra. Spotkania odbędą się:

21 marca 2017 r. w Klubie w Wołczkowie, ul. Lipowa 11, o godzinie 18:00 

22 marca 2017 r. w Klubie GCKiB, filia Dołuje, ul. Żubrza 7, o godzinie 18:00 


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.