Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Kto jest kim w inwestycji?

W przebudowę linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik – Glinki zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., funkcję inżyniera kontraktu pełni spółka PSE Inwestycje, natomiast za etap uzgodnień formalno-prawnych i fizyczną budowę linii odpowiada firma Pinggao Gropup Co., Ltd.

INWESTOR:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  – są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.
PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


www.pse.plINŻYNIER KONTRAKTU:


PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej PSE. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).


www.pse-inwestycje.plWYKONAWCA:

Pinggao Gropup Co., Ltd. jest spółką zależną State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.


www.pinggaogroup.com.cnINWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pinggao Gropup Co., Ltd.