Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Prace geodezyjne rozpoczną się w lutym

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2017 roku geodeci z firmy INPLUS Energetyka, rozpoczną pracę na terenie Gminy Police i Miasta Szczecin. Ich zadaniem będzie dokonanie niezbędnych pomiarów w celu aktualizacji map obszaru położonego w pobliżu stacji Glinki, przez który aktualnie przebiega linia 220 kV Krajnik – Glinki.

Z uwagi na długi okres funkcjonowania linii i zastosowane konstrukcje, a jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w regionie i całym kraju, to połączenie wymaga częściowej przebudowy. W ramach realizowanego przez nas zadania dobudowany zostanie drugi tor linii, jednak nie spowoduje to zmiany jej trasy na tym fragmencie.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.