Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Spotkanie z władzami gminy Kołbaskowo

30 stycznia odbyło sie spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z władzami Gminy Kołbaskowo. Zaprezentowano propozycję nowej trasy linii 220 kV Krajnik - Glinki, która mogłaby zastąpić istniejący obecnie przebieg. Na prośbę Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Radnych Gminy Kołbaskowo, Wykonawca zobowiązał się przedstawić analizę trasy prowadzonej możliwie blisko istniejącej linii. Analiza powstanie w pierwszej połowie lutego.

Podczas spotkania rozmiawiano też o trasie linii 220 kV Pomorzany/ Krajnik - Glinki, której fragment planuje się poprowadzić również przez teren Gminy Kołbaskowo. Także za budowę tej linii odpowiada firma Pinggao.

INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Pinggao Gropup Co., Ltd.