Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

W gminie Dobra trwają rozmowy z właścicielami gruntów

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy odwiedzają właścicieli nieruchomości, przez tereny, których prowadzona będzie trasa nowej linii 220 kV relacji Krajnik-Glinki. Rozmowy dotyczą warunków udostępnienia nieruchomości pod budowę infrastruktury energetycznej.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.