Przebudowa linii elektroenergetycznej
220 kV Krajnik – Glinki

 

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Kołbaskowo

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przebudowy linii 220 kV Krajnik - Glinki. Konsultacje prowadzone będą za zgodą władz gminy Kołbaskowo. Celem naszych działań będzie przybliżenie inwestycji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. W ramach konsultacji społecznych Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania, wątpliwości i sugestie, które można zgłaszać:

  • bezpośrednio do Wykonawcy podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
  • drogą mailową na adres kontakt@liniakrajnikglinki.pl lub tradycyjną pocztą na adres Pinggao Group Odział Polska, ul. Chłodna 51, piętro 33, 00-867 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje Krajnik – Glinki"
  • w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, u p. Katarzyny Kałużyńskiej.


Miejsca, terminy spotkań informacyjno-konsultacyjnych:

  • 06.11.2017 r., (poniedziałek) godz. 18:00 - Świetlica w Bobolinie - dla właścicieli nieruchomości i zainteresowanych mieszkańców z obrębu Bobolin
  • 07.11.2017 r., (wtorek) godz. 18:00 - Świetlica w Będargowie - dla właścicieli nieruchomości i zainteresowanych mieszkańców z obrębów Będargowo i Karwowo
  • 08.11.2017 r., (środa) godz. 18:00 - Świetlica w Smolęcinie - dla właścicieli nieruchomości i zainteresowanych mieszkańców z obrębów Moczyły i Smolęcin
  • 09.11.2017 r., (czwartek) godz. 18:00 - Świetlica w Siadle Górnym - dla właścicieli nieruchomości i zainteresowanych mieszkańców z obrębów Przecław, Siadło Dolne i Siadło Górne
  • 10.11.2017 r., (piątek) godz. 18:00 - Świetlica w Stobnie - dla właścicieli nieruchomości i zainteresowanych mieszkańców z obrębu Stobno


Jednocześnie zachęcamy do udziału w ankiecie internetowej, dostępnej po kliknięciu na poniższy link. Pomoże ona Wykonawcy zaplanować konsultacje zgodne z oczekiwaniami mieszkańców gminy.

https://www.webankieta.pl/ankieta/304624/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-przebudowylinii-elektroenergetycznej-220-kv-krajnik-glinki.html


Ankietę można wypełniać do 2 listopada 2017 r. 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Pinggao Gropup Co., Ltd.